O firmě

V říjnu 1991 založena rodinná obchodní firma.

O rok později a to v říjnu roku 1992 otevřena kuchyň na výrobu hotových teplých jídel, včetně nově rekonstruované kantýny v bývalé Maloměřické cementárně v Brně Maloměřicích.
V této provozovně byla hotová teplá jídla vyráběna nejen pro potřebu cementárny,ale i dovážena do výdejen v městě Brně.
Vzhledem k dobré úrovni poskytovaných služeb a kvalitě dodávaných jídel jsme při vyhraných výběrových řízeních měli tu čest dodávat hotová teplá jídla i několika renomovaným brněnským firmám, jako například: IMOS Brno a.s.,Jihomoravské energetické závody (dnešní EON) a.s., Brněnské vodovody a kanalizace a řadě dalších. Od roku 1995 naší firmou provozována také podniková kantýna v IMOSu Brno,Olomoucká. Postupně bylo přikročeno k výrobě lahůdek a to pro vlastní potřebu provozu dvou kantýn.
Na základě ukončení nájemní smlouvy a následné likvidaci Maloměřické cementárny jsme byli nuceni ukončit výrobu hotových teplých jídel a specializovat se na výrobu lahůdek. Za tímto účelem v lednu 2000 pronajaty v Bílovicích nad Sv. nové prostory.

V roce 2004 zde byla výroba ukončena a přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor do Brna Uzavřená 5. Tyto nově pronajaté prostory byly před nastěhováním upraveny dle předpisů EU pro výrobu lahůdek. V nich působíme dodnes.

Závěr roku 2008 byl rozhodující pro transformaci firmy z osoby fyzické na osobu právnickou. Od 1. ledna 2009 působíme pod názvem BUBI GASTRO, s.r.o. se sídlem Obřanská 593, Bílovice nad svitavou 66401.

Lahůdkářská výroba zabezpečuje plný sortiment zahrnující tyto výrobky:

Jsme zapojeni do systému zpětného sběru obalů EKO-KOM pod číslem EK-FO4040107.

Naše výrobky lze objednat telefonicky, nebo pomocí záznamníku. Nově byla zřízena pro objednávky služba zelené bezplatné telefonní linky 800100496.
Objednávky je nutno předložit nejméně dva dny před požadovanou dodávkou. Pro stálé a pravidelné zákazníky pak do 10,00 hod.den před požadovanou dodávkou.

Na výrobě ,distribuci a objednávkách se podílí v současné době 37 zaměstnanců. V zájmu zkvalitňování služeb a kvality výroby jsou naši zaměstnanci dvakráte v roce pravidelně školeni.

Naše firma zaujímá ve výrobě lahůdek v "brněnském regionu" zahrnující město Brno, Slavkovsko,Vyškovsko,Blanensko,Třebíčsko,Brno venkov a Břeclavsko, poměrně významné postavení.

Naše přednosti jsou : důraz na kvalitu výrobků se zaměřením na lahodnou chuť,lákavý obal, kvalitní a rychlý servis.

Ochutnejte a posuďte sami !

Ilustrační obrázek

Created by úspěšný web © Copyright 2006 KAREL BUCHTEL kontakt@bubi.cz | 545 227 876